Aké výzvy rieši SAP Cloud for Sales
Aké výzvy rieši SAP Cloud for Sales

Zákazníci sú navyše lepšie informovaní, sociálne prepojení a schopní meniť produkty, služby a dodávateľov ľahšie než v minulosti. A čo je ešte dôležitejšie, nákupný cyklus teraz začínajú podstatne skôr, ako sa skontaktujú s predajcami. V skutočnosti vás vaši zákazníci vylučujú
z viac ako polovice predajného cyklu.

Preto ak chcete dosiahnuť rast príjmov a ziskové podnikanie, musíte zvládnuť množstvo nevyhnutných úloh:

  • zaviesť vhodné predajné procesy a mať úplný prehľad o tom, čo sa deje, aby ste sa mohli zamerať na správne príležitosti,
  • umožniť svojim tímom efektívnu spoluprácu, skrátiť predajné cykly a zabezpečiť predvídateľnosť príjmov,
  • vybaviť svojich predajcov nástrojmi, ktoré budú radi používať a ktoré im pomôžu efektívnejšie predávať,
  • pracovať s údajmi v reálnom čase, poskytovať tak lepšiu zákaznícku skúsenosť a uzatvárať viac obchodov v kratšom čase, pri udržiavaní nákladov pod kontrolou,
  • účinne komunikovať so zákazníkmi a vysielať im správne posolstvo vo všetkých fázach ich cesty.

Na zvládnutie týchto výziev vyzbrojujú vysoko výkonné organizácie svoje predajné tímy softvérom SAP Cloud for Sales. Je to cloudová aplikácia pre predajcov postavená na maximalizácii produktivity predaja a jednoduchosti používania, ktorá ide nad rámec tradičného prístupu k riadeniu vzťahov so zákazníkmi.