Späť Prípadové štúdie / BEHRINGER GmbH: Centralizácia dát o zákazníkoch a ich efektívne využívanie s SAP Hybris Cloud for Customer
BEHRINGER GmbH: Centralizácia dát o zákazníkoch a ich efektívne využívanie s SAP Hybris Cloud for Customer

“Prostredníctvom štruktúrovaných údajov o zákazníkoch zo SAP Hybris Cloud for Customer a SAP ERP môžeme sledovať všetky aktivity zákazníkov. Vďaka mobilnému riešeniu môžeme zaručiť aj holistický dohľad nad veľmi zložitými projektmi na celom svete. Vďaka kompetentnému poradenstvu a profesionálnej metodológii projektu sme systém spustili bez ťažkostí.”

Christoph Brauß, Head of SAP Business Processes, BEHRINGER GmbH

Výzvy

 • Dopyt po systémovej podpore celopodnikových predajných procesov
 • Vytvorenie zdieľanej databázy pre rôzne obchodné divízie
 • Systematicky oslovovať zákazníkov prostredníctvom marketingu a predaja

Benefity

 • CRM Cloud riešenie je bezproblémovo integrované do SAP ERP
 • Štruktúrované zaznamenávanie požiadaviek zákazníkov, a tým aj systematické adresovanie zákazníkovi
 • 360 ° pohľad zákazníka
 • Vytvorenie základu pre globálne kontrolovaný proces predaja v celej skupine BEHRINGER

Riešenie

 • SAP Hybris Cloud for Customer
 • Analýzy procesov a rozsahové semináre
 • Implementácia predkonfigurovaného rozhrania HCI medzi SAP ERP a SAP Hybris Cloud for Customer
 • Integrácia programu Microsoft Outlook

Prečo itelligence?

 • Certifikovaný partner spoločnosti Hybris so zameraním na stredne veľké spoločnosti
 • Skúsená globálna sieť odborníkov
 • Profesionálna metodológia projektu

 

Nákupné skúsenosti špecifické pre zákazníka

BEHRINGER GmbH je stredne veľká rodinná firma s dlhou tradíciou. Dôveryhodná technológia a ochota neustále ďalej rozvíjať seba a svoje procesy sú definujúcimi vlastnosťami spoločnosti. Skupina BEHRINGER je dnes jedným z popredných svetových dodávateľov silnej technológie pásových a kotúčových píli.

Digitálne komunikačné kanály vytvárajú so zákazníkmi mnoho nových kontaktných miest. Na každom mieste sa generujú dáta a je potrebné ich prezerať, zhromažďovať a pravidelne aktualizovať.

S cieľom zhromaždiť svojich zákazníkov na každom kontaktnom mieste v budúcnosti a ponúknuť im prispôsobenú podporu, BEHRINGER GmbH sa rozhodla pre moderné riešenie CRM SAP Hybris Cloud for Customer. Medzinárodné spustenie sa začalo v roku 2016 pre Nemecko a USA. Budú nasledovať ďalšie národné spoločnosti.

Osobný nákupný zážitok naprieč digitálnymi kanálmi

SAP Cloud riešenie bolo implementované po komplexných analýzach procesov a pracovných seminároch. Predkonfigurované rozhranie HCI bolo použité na integráciu zákazníckych údajov do existujúcich obchodných procesov logickým spôsobom. Toto rozhranie zaručuje obojsmernú synchronizáciu zákazníkov a kontaktných partnerov medzi SAP ERP a Hybris Cloud for Sales.

Spoločnosť BEHRINGER GmbH zhromažďuje a zostavuje údaje o zákazníkoch pomocou tohto riešenia. Hodnotenie sa vykonáva pomocou analytických funkcií. Veľké množstvo údajov tak tvorí základ pre inteligentné informácie, čo vedie k komplexnému 360stupňovému pohľadu zákazníkov. Spoločnosť odvodzuje marketingové opatrenia pre konkrétne cieľové skupiny a úspešne ich realizuje. Divízia marketingových a predajných spoločností teraz aktualizuje a používa zdieľanú databázu.

Implementácia riešenia umožnila, aby procesy predaja pred objednávkou boli oveľa osobnejšie. Ku každému zákazníkovi sa pristupuje individuálne naprieč digitálnymi kanálmi. Príprava na návštevy zákazníkov je urýchlená vďaka rýchlemu prístupu k príslušným údajom o zákazníkoch. Po kontakte s klientom sa požiadavky zákazníkov zaznamenávajú štruktúrovaným spôsobom. Tým sa zvyšuje transparentnosť predajných príležitostí.

Nové obchodné procesy boli bezproblémovo integrované do existujúceho systému SAP ERP. Nový systém CRM tak vytvára základ pre celosvetovo kontrolovaný proces predaja v celej skupine BEHRINGER.

Zabezpečenie dát vďaka certifikovanej infraštruktúre SAP Cloud

SAP Hybris Cloud for Customer je prevádzkovaný v certifikovanom počítačovom stredisku SAP. S týmto riešením spoločnosť BEHRINGER disponuje profesionálnym systémom riadenia údajov pre zákazníkov, z ktorého môžu profitovať aj medzipodnikové obchody medzi národnými spoločnosťami. Bez ohľadu na to, v akej krajine je zákazník aktívny, bude v budúcnosti zameraný na všetky aktivity spoločnosti BEHRINGER GmbH.