Späť Prípadové štúdie / Sluyter Logistics a SAP® Hybris® Cloud for Customer
Sluyter Logistics a SAP® Hybris® Cloud for Customer

Výhodou špecialistov na SAP, ako je itelligence, je, že sú veľmi zainteresovaným partnerom. Vždy nám pomáhajú vybrať si z mnohých dostupných možností SAP.

Desirée Langius, Account Manager, Sluyter Logistics

Výzvy

 • Harmonizácia a zjednodušenie predajných a marketingových procesov
 • Zlepšenie procesov riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM)
 • Optimalizácia správy príležitostí

Benefity

 • Jednotný, konzistentný prístup k zákazníkom
 • Mobilné funkcie umožňujú prístup k zákazníckym údajom kedykoľvek a kdekoľvek
 • Čas uložený pri konzultácii medzi predajom a marketingom
 • Zvýšená funkčnosť databázy zákazníkov
 • Veľký potenciál pre ďalšiu optimalizáciu

Riešenie

 • SAP® Hybris® Cloud for Customer

Prečo itelligence?

 • Skúsenosti s implementáciou SAP pre iné logistické spoločnosti
 • Prístup k osvedčeným postupom v odvetví
 • Vyhradený partner, ktorý ponúka podporu pri výbere najlepšieho riešenia pre jeho implementáciu aj po ňom
 • Prvotriedna podpora za atraktívnu pevnú cenu

CRM pre Customer-Centric spoločnosť

Sluyter Logistics je plnohodnotný poskytovateľ logistických služieb. Má za cieľ vybudovať dlhodobé vzťahy so svojimi klientmi
pomocou ponúk šitých na mieru a nákladovo efektívnych riešení. S 275 zamestnancami v deviatich mestách sa Sluyter usiloval o zefektívnenie vzťahov medzi jednotlivými marketingovými a predajnými procesmi.

Existujúce ERP riešenie spoločnosti bolo špeciálne navrhnuté pre sektor dopravy a logistiky, ale neposkytol optimálnu podporu pre procesy CRM. Ako vysvetľuje Desirée Langius, Account Manager spoločnosti Sluyter Logistics: “Časť CRM nespĺňala naše očakávania, a tak sme hľadali alternatívu.”

Alternatívou bol SAP Hybris Cloud for Customer. Riešenie predstavuje kompletný on-line CRM balík, ktorý umožňuje používateľom zobraziť údaje o zákazníkoch prostredníctvom mobilného zariadenia – čo je základnou požiadavkou spoločnosti, ktorej poradcovia sú často na cestách za zákazníkmi. Na podporu implementácie sa spoločnosť Sluyter rozhodla spoliehať sa na skúsenosti itelligence s podobnými projektmi pre iné logistické spoločnosti.

Správne riešenie. Správny partner.

itelligence od začiatku poskytovala poradenstvo a pomohla spoločnosti Sluyter nájsť správne riešenie. Hneď ako bola urobená voľba, spoločnosť Sluyter profitovala z odbornej podpory itelligence v implementácii na základe skúseností, ktoré získali v predchádzajúcich projektoch SAP v oblasti logistiky. Výsledkom bolo riešenie dokonale zosúladené s konkrétnymi potrebami spoločnosti CRM.

SAP Hybris Cloud for Customer pomohol spoločnosti Sluyter harmonizovať predajné a marketingové procesy v celej organizácii. Vďaka tomu sa minimalizuje čas potrebný na konzultácie medzi zamestnancami na rôznych miestach. A Langius si dobre uvedomuje potenciál pre ďalšiu optimalizáciu: “S renomovanými ERP odborníkmi ako SAP a itelligence máme príležitosť zjednodušiť ostatné procesy, takže celá organizácia môže z tohto projektu ťažiť z dlhodobého hľadiska.”